Język Czeski w Sektorze Usług

 

Koordynator: mgr Tomasz Sutarzewicz

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola