Organizacja Roku Akademickiego

Dzień adaptacyjny:

30 września 2019 r.

 

Inauguracja roku:

04 października 2019 r.

 

Święto Uniwersytetu:

10 marca 2020 r.

 

 

Semestr zimowy

01.10.2019 – 27.01.2020

okres zajęć dydaktycznych

 

23.12.2019 – 06.01.2020

przerwa świąteczna

 

28.01.2020 – 10.02.2020

sesja egzaminacyjna, w tym:

28.01.2020 – egzamin z języka obcego

 

11.02.2020 – 17.02.2020

zimowa sesja poprawkowa

 

18.02.2020 – 28.02.2020

przerwa międzysemestralna

 

Do 02.03.2020 r. – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia semestru zimowego.

 

Semestr letni

01.03.2020 – 19.06.2020

okres zajęć dydaktycznych

 

09.04.2020 – 14.04.2020

przerwa świąteczna

 

12.06.2020

dzień wolny od zajęć

 

22.06.2020 – 05.07.2020

sesja egzaminacyjna, w tym:

22.06.2020 egzamin z języka obcego

 

01.09.2020 – 14.09.2020

sesja poprawkowa, w tym:

01.09.2020 egzamin poprawkowy z języka obcego

 

15.09.2020 r. – 30.09.2020 r. – termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2019/2020.

 

 

W dniu Inauguracji oraz Święta Uniwersytetu przewidywane są godziny rektorskie.

 

  1. Termin Piastonaliów zostanie ustalony w porozumieniu z Samorządem Studenckim na początku semestru letniego i powinien obejmować dwa dni: wtorek i środa.
  2. Liczba poszczególnych dni tygodnia w semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2019/2020:

 

  • w semestrze zimowym:

Poniedziałek – 13

Wtorek – 15

Środa – 15

Czwartek –  15

Piątek – 14

 

  • w semestrze letnim

Poniedziałek – 15

Wtorek – 14

Środa – 15

Czwartek –  14

Piątek – 13

 

Dziekani zobowiązani są do ustalenia terminów zajęć tak, aby zajęcia z poszczególnych przedmiotów zostały zrealizowane zgodnie z planem studiów.